Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Publikacje

Wróć


Wojciech Łukaszewski, Muzyczne interludia [red.], 2009

Interludia.jpg

Wydawca: Musica Sacra Edition

Wojciech Łukaszewski, Muzyczne interludia. Recenzje, sprawozdania, refleksje, wywiady pod redakcją Marcina T. Łukaszewskiego, Musica Sacra Edition, Warszawa 2009, ss. 292 [+ aneks z ilustracjami, bez paginacji]

 

Spis treści

 

Wykaz ważniejszych skrótów

Wprowadzenie   

Recenzje, sprawozdania, refleksje

[1] Uwagi na temat utworu De morte Bolezlaui Carmina

[2] Sprawozdanie końcowe z pobytu stypendialnego w Paryżu

[3] Udane imprezy w Szkołach Muzycznych

[4] Przedszkole wirtuozów

[5] Refleksje o życiu muzycznym Częstochowy

[6] Koncert Szkół Muzycznych dowodem osiągnięć artystycznych

[7] I Ogólnopolski Festiwal Skrzypcowy w Częstochowie

[8] Dobry początek sezonu

[9] Niezapomniane przeżycia

[10] III Festiwal Pro Musica

[13] Wieczór muzyki i poezji oraz koncert Beethovenowski

[14] Smetana, Borodin i Dvarionas

[15] Koncert Pochodni

[16] II Polski Festiwal Skrzypcowy

[17] Festiwal Skrzypcowy w Częstochowie

[18] Na zakończenie sezonu

[19] Udany koncert absolwentów Szkół Muzycznych

[20] Inauguracja sezonu

[21] Granados, de Falla i Lalo

[22] Dni Kultury RFSRR. Bogaty tydzień muzyczny

[23] Kabalewski, Borodin, Rimski-Korsakow

[24] IV Festiwal Pro Musica

[25] Pod znakiem kompozytorów węgierskich

[26] Renesans muzyki dawnej

[27] Muzyka polska i francuska

[28] Koncert chopinowski

[29] Festiwalowy koncert Szkół Muzycznych

[30] Koncert środowiskowy Ognisk Muzycznych

[31] III Polski Festiwal Skrzypcowy

[32] Koncert Bacha – i symfonia Haydna. Występ Wandy Bargiełowskiej

[33] Jubileuszowy koncert

[34] Capella Censtochoviensis pro Musica Antiqua

[35] Pod znakiem kompozytorów rosyjskich i radzieckich

[36] III Polski Festiwal Skrzypcowy

[37] Muzyczny kwiecień

[38] Przed zakończeniem sezonu

[39] Koncert Moniuszkowski

[40] Ostatni koncert sezonu

[41] Konkurs nadziei

[42] Koncert przy świecach

[43] Słowiańska jedność. Flora Guerra. Beethoven

[44] Wieczór operowo-baletowy

[45] Twórczość radziecka i rosyjska. Recital Eugene Indjica

[46] V Festiwal Jeunesses Musicales de Pologne

[47] Mistrzowie baletu radzieckiego. Koncert gościnny

[48] Twórczość hiszpańska. Wieczór Beethovenowski

[49] Koncert Beethovenowski

[50] Orkiestry dęte!

[51] Twórczość polska

[52] Wieczór operowy i koncert przy świecach

[53] Amati Ensemble. Recital Andrzeja Klosia

[54] IV Polski Festiwal Skrzypcowy imienia Grażyny Bacewicz

[55] Jubileuszowy koncert Szkół Muzycznych

[56] Koncert absolwentów Szkół Muzycznych. Przegląd twórczości węgierskiej

[57] 40-lecie „Pochodni”. Koncert przy świecach

[58] Koncerty w Filharmonii

[59] Problemy muzyczne Częstochowy. Publikacja z zakresu muzykologii. Działalność Klubu Miłośników Muzyki. Recital Andrzeja Klosia. Koncert absolwentów PWSM

[60] Gościnny koncert Filharmonii Śląskiej. Sonia Vargas-Marder

[61] Zakończenie sezonu muzycznego. Stworzenie Świata i Wanda Wiłkomirska

[62] Koncert Warszawski. Witold Małcużyński

[63] Spotkanie z „Trzema Pokoleniami”. Koncert Warszawski

[64] Pożegnalny koncert Leona Jelonka

[65] VI Ogólnopolski Festiwal Pro Musica. Recital fortepianowy Marii Uszok

[66] Stworzenie świata Haydna. Capella Censtochoviensis. Recital akordeonowy Joachima Pichury

[67] Koncert przy świecach. Popis Szkół Muzycznych. Występy gościnne

[68] Społeczne Ognisko Muzyczne w Kłobucku

[69] V Polski Festiwal Skrzypcowy

[70] XIX Przegląd Amatorskich Zespołów Szkolnych

[71] Koncerty pod batutą młodych dyrygentów

[72] Zygmunt Hassa i Andrzej Orkisz

[73] Występ Norberta Prudla

[74] Rocznica, której nie wolno zapomnieć. Przed 100-leciem śmierci Stanisława Moniuszki

[75] Występ wokalny Michaliny Growiec

[76] Uroczystości Moniuszkowskie. 20-lecie Ogniska Muzycznego

[77] Twórczość kompozytorów rosyjskich i radzieckich pod batutą Zygmunta Hassy. Nowości muzyczne

[78] Koncert Andrzeja Bujakiewicza i Weroniki Szraiber-Knittel

[79] Romantycy i Paul Ducas

[80] Muzyka dawna

[81] Festiwal Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Muzycznej

[82] VI Polski Festiwal Skrzypcowy im. Grażyny Bacewicz

[83] Koncerty gościnne

[84] Muzyka dawna, współczesna i kameralna

[85] Tadeusz Żmudziński i II Koncert Rachmaninowa

[86] Pianista z Kuby

[87] Nowi goście w Filharmonii

[88] Recital Michaliny Growiec i Andrzeja Jasińskiego. Kwintet Dęty WOSPRiT. Kącik PWM

[89] Zakończenie sezonu muzycznego

[90] Inauguracja sezonu

[91] W kręgu opery

[92] O Festiwalu Bratysławskim i naszym życiu muzycznym

[93] Sprawozdanie z pobytu na Festiwalu Muzycznym w Bratysławie w dniach 4 – 11 października 1973

[94] Halina Czerny-Stefańska. Recitale

[95] VIII Ogólnopolski Festiwal Pro Musica. Soliści zagraniczni. Maraton filmowy. Wystawy

[96] Czym chata bogata… czyli VIII Festiwal Jeunesses Musicales

[97] Tadeusz Żmudziński – ostatni romantyk

[98] Wyróżnienie pedagogów Szkół Muzycznych

[99] Bogumiła Reszke i Henry Selbing

[100] Nieco reminiscencji

[101] Muzyka Balisa Dvarionasa. Sofijscy soliści

[102] Chopin Reginy Smendzianki

[103] VII Polski Festiwal Skrzypcowy

[104] Recital Andrzeja Klosia. Koncert Pochodni. Wieczór Muzyki Dawnej

[105] Współczesna muzyka polska

[106] Rozważania po sezonie

[107] Koncert Zespołu z Danii

[108] Koncert pełen nadziei

[109] Pory roku Haydna. Filharmonia Koszalińska

[110] Trochę impresji

[111] Bogdan Paprocki i Zygmunt Szczepański

[112] IX Festiwal Jeunesses Musicales

[113] Na podbój Katowic

[114] Tadeusz Żmudziński

[115] Krzysztof Missona przy pulpicie

[116] Dzisiaj inauguracja Festiwalu Skrzypcowego

[117] VIII Polski Festiwal Skrzypcowy im. Grażyny Bacewicz

[118] Ogniska Muzyczne na estradzie

[119] Koncert Barszaja

[120] Koncert kompozytorów katowickich

[121] Rozważania po sezonie

[122] Pierwsze wrażenia

[123] Refleksje muzyczne z Londynu

[124] X Festiwal Jeunesses Musicales

[125] Festiwale skrzypcowe

[126] XII Festiwal Jeunesses Musicales

 

Wywiady

[1] Kompozytorskie sukcesy częstochowianina

[2] Kompozytor i pedagog

[3] Wojciech Łukaszewski o zagranicznych wojażach i najbliższych planach kompozytorskich

[4] Spotkanie z kompozytorem – Wojciechem Łukaszewskim

[5] Janusz Karkoszka, Poezja dźwięków

[6] Marek Brzeźniak, Szkoła z przyszłością

[7] Tradycja czy awangarda?

 

Wojciech Łukaszewski – Dyskografia

Indeks osób i dzieł

Ilustracje, fotografie

 

 


Wróć

Publikacje