Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Publikacje

Wróć


Legnickie Conversatorium Organowe 1986-2005 [red.], 2006

Wydawca: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Legnickie Conversatorium Organowe 1986-2005, materiały z sesji naukowej Conversatorium Organowe a poziom kształcenia młodych organistów, towarzyszącej XX Legnickiemu Conversatorium Organowemu, Legnica, 8 września 2005, red. M.T. Łukaszewski, wyd. AMFC, LCK im. H. Karlińskiego, Legnickie Conversatorium Organowe, Warszawa – Legnica 2006, s. 118

 

Spis treści

        

                 

Słowo wstępne – Marcin Tadeusz Łukaszewski

 

Stanisław Moryto

Legnickie Conversatorium Organowe w roku jubileuszowym: osiągnięcia, zamierzenia, plany czyli o idei Conversatorium

 

Jagna Dankowska

O przydatności pewnych zagadnień filozoficznych w kształceniu młodych organistów

 

Piotr Dębski

Instrumentarium organowe w działalności Legnickiego Conversatorium Organowego

 

Marcin Tadeusz Łukaszewski

Organowa twórczość kompozytorów warszawskich w latach 1945-2005 i jej zastosowanie w pedagogice na przykładzie 20-letniej działalności Conversatorium Organowego w Legnicy

 

Marietta Kruzel-Sosnowska

Wpływ konkursów organowych organizowanych w ramach Legnickiego Conversatorium Organowego na poziom nauczania w średnich szkołach muzycznych

 

Walentyna Węgrzyn-Klisowska

Legnicka szkoła organistowska w latach 1891 – 1944

 

Magdalena Dziadek

Początki akademickiej organistyki w Polsce

 

Rostislaw Wygranienko

Muzyka krajów Europy Wschodniej jako katalizator idei integracji w kształceniu młodych organistów

 

Krystyna Kunecka, Teofila Grabska

Legnickie Conversatorium Organowe 1986-2005 – Dokumentacja                              

 

I. Kompozytorzy

II. Koncerty „Słowo i Dźwięk”, wystawy

III. Wykonawcy

1. Chóry i zespoły wokalne

2. Instrumentalne zespoły kameralne

3. Orkiestry

4. Soliści

IV. Sympozja, kursy improwizacji

V. Konkursy

VI. Wydawnictwa

 

 


Wróć

Publikacje