Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Publikacje

Wróć


Twórczość fortepianowa Mariana Sawy, 2012

_ukaszewski_Sawa_okladka_awers.jpg

Wydawca: Towarzystwo im. Mariana Sawy

SPIS TREŚCI


WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW    9


1.0. WPROWADZENIE    11


2.0. MARIAN SAWA. ŻYCIE, TWÓRCZOŚĆ, DZIAŁALNOŚĆ    19


3.0. TWÓRCZOŚĆ FORTEPIANOWA MARIANA SAWY. ZARYS OGÓLNY    27

       3.1. WPROWADZENIE – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA    27

       3.2. IDIOM LUDOWO-TANECZNY    31

       3.3. IDIOM MOTORYCZNO-TOCCATOWY    34

       3.4. IDIOM SAKRALNY    43


4.0. IDIOM LUDOWO-TANECZNY W UTWORACH FORTEPIANOWYCH MARIANA SAWY   47

       4.1. OKOLICZNOŚCI POWSTANIA MAZURKÓW MARIANA SAWY    48

       4.2. CECHY I STYLIZACJE W MAZURKACH MARIANA SAWY    50

              4.2.1. Mazurek I    50

              4.2.2. Mazurek II    54

              4.2.3. Mazurek III    59

              4.2.4. Mazurek IV    64

       4.3. MAZURKI MARIANA SAWY A TRADYCJA GATUNKU. PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE    70

       4.4. TRZY OBERTASKI    74


5.0. INSPIRACJA RELIGIJNA (IDIOM SAKRALNY) W UTWORACH FORTEPIANOWYCH I KLAWESYNOWYCH MARIANA SAWY    79

       5.1. WOKÓŁ INSPIRACJI RELIGIJNEJ W TWÓRCZOŚCI MARIANA SAWY    79

       5.2. INSPIRACJA RELIGIJNA W MUZYCE FORTEPIANOWEJ MARIANA SAWY    81

              5.2.1. Trzy elegie na organy lub fortepian (1995)    82

              5.2.2. Rapsod na fortepian (1996)    89

              5.2.3. Cztery kolędy na fortepian na 4 ręce (2003)    97

              5.2.4. Kolędowe granie    107

              5.2.5. Orbis Factor – msza na klawesyn lub organy (1995)    114


6.0. IDIOM MOTORYCZNO-TOCCATOWY    127

       6.1. UWAGI WSTĘPNE    127

       6.2. WARIACJE F-MOLL    130

       6.3. CZTERY ETIUDY    140

       6.4. SCHERZINO    146


7.0. WYBRANE PROBLEMY WYKONAWCZE, TECHNIKA PIANISTYCZNA I ASPEKTY DYDAKTYCZNE W UTWORACH FORTEPIANOWYCH MARIANA SAWY    155

      7.1. UWAGI WSTĘPNE    155

      7.2. UWAGI WYKONAWCZE I PROBLEMY NOTACJI MUZYCZNEJ    157

      7.3. PROBLEMY METRORYTMICZNE I AGOGICZNE    160

      7.4. WYBRANE PROBLEMY TECHNICZNE    164

      7.5. PROBLEMY ZWIĄZANE Z CONTINUUM FORMY    167

      7.6. EKSPRESJA, POETYKA, NARRACJA    172

      7.7. ASPEKTY DYDAKTYCZNE    175

      7.8. NA ZAKOŃCZENIE    179


8.0. PODSUMOWANIE    181


9.0. KATALOG TEMATYCZNY UTWORÓW FORTEPIANOWYCH MARIANA SAWY    185


9.1. WARIACJE F-MOLL    185

9.2. PRELUDIUM    189

9.3. MARSZ    191

9.4. PRELUDIUM I FUGA    192

9.5. CZTERY ETIUDY    194

9.6. TOCCATA    197

9.7. PRELUD STYLIZOWANY    198

9.8. POLKA    200

9.9. QUASI CONCERTANTE    201

9.10. SCHERZINO    202

9.11. SUITA KONCERTUJĄCA    204

9.12. SONATINA    205

9.13. CZTERY MAZURKI    207

9.14. PIAN-ORG    212

9.15. TRZY ELEGIE    214

9.16. SONATA HA-FIS    217

9.17. SONATINA    220

9.18. FUGA-BOLERO    222

9.19. RAPSOD    225

9.20. APPARITION DE L’EGLISE ÉTERNELLE (OLIVIER MESSIAEN)    228

9.21. [TRZY UTWORY DLA DZIECI]    229

9.22. TRZY OBERTASKI    231

9.23. CZTERY KOLĘDY    234

9.24. FURIOSO    237

9.25. KRAKOWIAK    239

9.26. SMUTNA MELODIA    241

9.27. KOLĘDOWE GRANIE    243


WYKAZ CYTOWANYCH PUBLIKACJI    247

I. ŹRÓDŁA    247

II. OPRACOWANIA    247

Almanachy, encyklopedie, słowniki, hasła biograficzne    247

Książki    248

Prace doktorskie i magisterskie    248

Artykuły naukowe    249

Wywiady i wspomnienia    250

III. INNE    251


INDEKS NAZWISK I TYTUŁÓW    252Wróć

Publikacje