Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Publikacje

Wróć


Musica Sacra Nova. Pismo poświęcone muzyce sakralnej, myśli humanist. i analizie dzieł muzycznych nr 5 / 2011 [red.], 2011

408153_2494967944483_1561363005_31855516_107329315_n.jpg

Musica Sacra Nova. Pismo poświęcone muzyce sakralnej, myśli humanist. i analizie dzieł muzycznych nr 5 / 2011 [red.]


Rocznik • Numer 5 • 2011 • Rok V

Studia nad twórczością Mariana Sawy pod redakcją Marcina Tadeusza Łukaszewskiego


Wydawca: Stowarzyszenie Musica Sacra, Musica Sacra Edition

Warszawa 2011


Redakcja

dr Marcin Tadeusz Łukaszewski – redaktor naczelny

dr Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk – zastępca redaktora naczelnego


projekt okładki: Krzysztof Kubicki

tłumaczenia: Bożena Kolasińska, Aleksander Kościów, Michał Kubicki,

Bartłomiej Swebodziński, Marzena Rączkowska, Ewa Wojaczek, Elżbieta Wydra

i autorzy artykułów


redakcja naukowa, techniczna i skład: Marcin Tadeusz Łukaszewski


Ilustracja na okładce: Marian Sawa, fot. ze zbiorów Towarzystwa im. Mariana Sawy


Publikacja ukazała się dzięki finansowemu wsparciu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie


ISSN 2080-766X

ISBN 978-83-925220-5-8RADA NAUKOWA


prof. dr Boris Alvarado

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile)


prof. Marian Borkowski – przewodniczący

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Stowarzyszenie Laboratorium Muzyki Współczesnej


prof. UMFC dr hab. Jagna Dankowska

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie


prof. UMFC dr hab. Stanisław Dąbek

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


prof. UAM dr hab. Magdalena Dziadek

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu


prof. UKSW dr hab. Czesław Grajewski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


dr hab. Alicja Gronau-Osińska

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie


prof. UMFC dr hab. Paweł Łukaszewski

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Stowarzyszenie Musica Sacra


ks. dr Krzysztof Niegowski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą


prof. dr hab. Marek Podhajski

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


 

ZESPÓŁ RECENZENTÓW


prof. UMFC dr hab. Jagna Dankowska

prof. UMFC dr hab. Stanisław Dąbek

prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz

prof. dr Rafael Díaz (Chile)

prof. UAM dr hab. Magdalena Dziadek

dr hab. Alicja Gronau-Osińska

prof. Elżbieta Karolak

prof. UMFC dr hab. Tadeusz Kobierzycki

ks. dr hab. Ryszard Kozłowski

prof. Anna Kozub

ks. prof. dr hab. Ireneusz Pawlak

prof. dr hab. Marek Podhajski

prof. dr hab. Leszek Polony

prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech

prof. dr hab. Halina Romanowska-Łakomy

prof. UMFC dr hab. Magdalena Stępień

ks. prof. dr Kazimierz Szymonik

prof. dr Maria Wacholc

prof. AJD dr hab. Maciej ZagórskiSPIS TREŚCI


MARCIN TADEUSZ ŁUKASZEWSKI

Od redakcji    11


KS. BP JÓZEF ZAWITKOWSKI

Homilia na Mszy świętej pogrzebowej śp. Mariana Sawy w Bazylice Świętego

Krzyża w Warszawie, 5 maja 2005    17


KS. HENRYK SKOROWSKI

Słowo na otwarcie sympozjum „Marian Sawa (1937-2005) – kompozytor,

organista, improwizator, pedagog”    22ARTYKUŁY    25


ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ    26


MARIA WACHOLC

Marian Sawa – kompozytor, organista, pedagog    27


MARIA WACHOLC

Działalność Salezjańskiej Średniej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu

i jej znaczenie w edukacji muzycznej Mariana Sawy    33


MARIETTA KRUZEL-SOSNOWSKA

Marian Sawa: pedagog – improwizator    53


TWÓRCZOŚĆ INSTRUMENTALNA    60


LESZEK MATEUSZ GORECKI

Twórczość organowa Mariana Sawy    61


JAN BOKSZCZANIN

Technika cantus prius factus w utworach organowych Mariana Sawy (1937-2005)    79


EWELINA BORUCH-PODRAŻKA

Chorał gregoriański inspiracją twórczości organowej Mariana Sawy    117


WALENTYNA WĘGRZYN-KLISOWSKA

Polskie pieśni chrześcijańskie w twórczości organowej Mariana Sawy    130


PAULINA SZKLANNA

Organowe oblicze pieśni kościelnych w twórczości Mariana Sawy    136


GRZEGORZ MIŚTA

Elementy dzieła muzycznego i środki techniki kompozytorskiej w fantazjach

organowych Mariana Sawy    176


AIDA STĘPNIAK

Harmonika kwartowo-kwintowa w wybranych utworach organowych

Mariana Sawy    188


MARCIN ZIELIŃSKI

Koncerty organowe Mariana Sawy    195

MAJA BACZYŃSKA

Zagadnienia interpretacyjne w wybranych koncertach na organy i orkiestrę

oraz w utworach na organy solo o charakterze koncertowym Mariana Sawy    202


MARIETTA KRUZEL-SOSNOWSKA

Twórczość organowa Mariana Sawy o charakterze dydaktycznym        220


ALEKSANDRA GAJECKA-ANTOSIEWICZ

Twórczość klawesynowa Mariana Sawy    248


MARCIN TADEUSZ ŁUKASZEWSKI

Twórczość fortepianowa Mariana Sawy    262


MARCIN TADEUSZ ŁUKASZEWSKI

Mazurki Mariana Sawy w kontekście polskich mazurków fortepianowych    280


RYSZARD GABRYŚ

ASSEMBLAGE – w stronę awangardy, czyli Marian Sawa A. D. 1969    313


TWÓRCZOŚĆ WOKALNA I WOKALNO-INSTRUMENTALNA    330


JULITA KOSIŃSKA

Muzyka oratoryjno-kantatowa Mariana Sawy    331


JAN WĘCOWSKI

Mariana Sawy twórczość chóralna a cappella    370


ALEKSANDRA SAWA

Twórczość chóralna Mariana Sawy na przykładzie utworów nagranych

przez Chór Akademii Teologii Katolickiej    378


JULITA KOSIŃSKA

Twórczość mszalna Mariana Sawy    403


ANNA MARIA PIECZYŃSKA

Inspiracje śpiewem gregoriańskim w twórczości chóralnej i wokalno-instrumentalnej

Mariana Sawy        442


MARCIN TADEUSZ ŁUKASZEWSKI

Tematyka trynitarna w twórczości Mariana Sawy    477


BOGUMIŁ KOZŁOWSKI

Droga Krzyżowa według Mariana Sawy    488


KATARZYNA SOKOŁOWSKA

Marian Sawa – Oratorium Nativitas Mundi    504


EWA STRADOMSKA

Zastosowanie piosenek Mariana Sawy dla dzieci we wczesnej edukacji muzycznej    522


WOKÓŁ FILOZOFII I SYMBOLIKI    541


JAGNA DANKOWSKA

Filozoficzne aspekty twórczości Mariana Sawy    542


HANNA KOSTRZEWSKA

Freski Mariana Sawy w perspektywie semiologicznej    552


MARIETTA KRUZEL-SOSNOWSKA

Symbolika i wyrazowość w utworze organowym Mariana Sawy Ecce Lignum Crucis    565


PRO MEMORIA    586


ZOFIA JANKOWSKA

Wspomnienia o naszym domu    587


MARIETTA KRUZEL-SOSNOWSKA, PAULINA SZKLANNA

Rozmowa z Mariettą Kruzel-Sosnowską    592RECENZJE I SPRAWOZDANIA    599


PRZEMYSŁAW PIEKUTOWSKI

Marian Sawa in memoriam. Wspomnienia, rozmowy, refleksje,

red. M. T. Łukaszewski, Towarzystwo im. Mariana Sawy, Warszawa 2010    601


MARCIN TADEUSZ ŁUKASZEWSKI

Sanctissima Trinitas et musica: plana, figurata atque instrumentalis, red. S. Dąbek,

Cz. Grajewski, ks. Z. Kołodziejczak, ks. K. Niegowski, Wydawnictwo UKSW,

Warszawa 2011    604


BOŻENA GIEBUROWSKA-GABRYŚ

Marian Sawa – Utwory klawesynowe, Aleksandra Gajecka-Antosiewicz – klawesyn,

Śląskie Towarzystwo Muzyczne, ŚTM CD006, Katowice 2011    612


BOŻENA GIEBUROWSKA-GABRYŚ

Andrzej Dziadek – Piano Music, Acte Préalable AP0215, Warszawa 2011    616


CZESŁAW GRAJEWSKI

Włoskie Boże Narodzenie w Moskwie, Fundacja De Boni Arte, Moskwa 2009    619


MARCIN TADEUSZ ŁUKASZEWSKI

Kurs interpretacji utworów fortepianowych i organowych Mariana Sawy,

Częstochowa, 28 czerwca – 3 lipca 2010    622


PAWEŁ MARKUSZEWSKI

II Ogólnopolski Konkurs Organowy im. Mariana Sawy    626WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA    629


ADRIAN LEONARD MOCIULSCHI

Middle Age: Architecture and Music    631


Noty o autorach    635

Zasady przyjmowania tekstów do druku w roczniku „Musica Sacra Nova”    643Wróć

Publikacje