Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Publikacje

Wróć


WYKAZ WYGŁOSZONYCH REFERATÓW (wybór) do roku 2019, 2019

WYKAZ WYGŁOSZONYCH REFERATÓW I WYKŁADÓW

 

 

PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

 

 

Упражнения из сборника «Cantate dicta» М.Т. Лукашевскoгo как введение и дополнение к «Metodo practico di canto» H. Ваккаи. Доклад доктора хаб., профессора UAM факультета педагогики и изобразительных искусств в Калиш университете имени А. Мицкевича Дороты Калек и доктора хаб., профессора UMFC Марцина Тадеуша Лукашевского, Познань, Республика Польша. Подсекция: «Историко-теоретические аспекты музыкального искусства». Руководитель – доцент Г.В. Заднепровская. 24 апреля 2019, среда, 13.00, ауд. 7. Konferencja pt. Ломоносовские чтения – 2019. СЕКЦИЯ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ИСКУССТВА Факультет искусств. WykłAd wspólnie z dr hab. Dorotą Całek, prof. UAM, wygłoszony w Moskwie przez D. Całek.

 

 

Nowe i dawne techniki kompozytorskie w polskich utworach fortepianowych XXI wieku i ich wpływ na moją twórczość klawesynową, referat, II Seminarium Współczesnej Muzyki Klawesynowej Klawesyn bez granic, Łódź, Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów, Sala Balowa, 9 stycznia 2019 [wykład przedstawiony przez mgr Karolinę Markowską].

 

 

Udział w komitecie naukowym i słowo na otwarcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej Wokół dzieła muzycznego z perspektywy Kształcenia słuchu, Warszawa, UMFC, Sala im. J. Elsnera Domu Studenckiego Dziekanka, 26 maja 2018.

 

 

Utwory fortepianowe Stanisława Moniuszki – nowe spojrzenia, interpretacje, analizy, referat, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Stanisław Moniuszko. Człowiek i dzieło w kulturze, Gdańsk, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, 12 maja 2018; ponadto: przewodniczenie obradom sesji III w ramach konferencji, 11 maja 2018.

 

 

Motywy mitologiczne w polskiej muzyce fortepianowej XX i XXI wieku, referat, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ko-respondencja. Na styku sztuk, Białystok, UMFC – Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Sala Audytoryjna, 14 kwietnia 2018.

 

 

Wojciech Łukaszewski – dzieje krótkiego życia i dziedzictwo twórcze, wykład w ramach spotkania poświęconego 40. rocznicy śmierci Wojciecha Łukaszewskiego (wykład, koncert kameralny, wystawa), Warszawa, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Sala im. S. B. Lindego, 13 kwietnia 2018.

 

 

Twórczość chóralna Wojciecha Łukaszewskiego, referat, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna Muzyka chóralna – dokonania, perspektywy. Muzyka chóralna XX i XXI wieku, Białystok, UMFC – Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Sala Audytoryjna, 27 marca 2018. Poprowadzenie obrad III sesji w dniu 26 marca 2018.

 

 

VIII Konferencja Dziekanów Wydziałów Edukacji Muzycznej, Międzyzdroje, 5-7 listopada 2017. Udział bierny (jako kierownik Katedry Edukacji Muzycznej UMFC, wraz z prodziekanem Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC), czynny udział w dyskusjach na temat Ustawy 2.0 o szkolnictwie wyższym. Zlecenie: Diekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC.

 

 

Nie wstawaj, noc się jeszcze mroczy”. Nokturny Chopina: spadkobiercy, następcy, naśladowcy, wykład (połączony z minirecitalem) w ramach Nocy Chopina, Białystok, UMFC – Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Sala Audytoryjna, 27 maja 2017.

 

 

O własnej twórczości kompozytorskiej o tematyce pasyjnej – inspiracje, teksty, technika kompozytorska i język muzyczny, Ars Paschalis – II Ogólnopolska konferencja naukowo-artystyczna z cyklu „W kręgu chóralistyki polskiej”, Białystok, UMFC – Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Sala Audytoryjna, 1-2 kwietnia 2017.

 

 

Nowe oblicze muzyki fortepianowej – „Dance of piano” Pawła Kwapińskiego. Technika kompozytorska, problemy wykonawcze, idee, XVII Ogólnopolska sesja naukowa Muzyka Fortepianowa, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Audytorium im. Pawła Podejki, Gdańsk, 18 marca 2017.

 

 

Spotkanie z autorem. Jak napisać pracę dyplomową o muzyce (wykład i spotkanie autorskie dotyczące promocji książki Jak napisać pracę dyplomową o muzyce? Poradnik dla studentów i doktorantów kierunków muzycznych, UMFC, Warszawa 2016). Organizator: Katedra Kompozycji UMFC, Stara Sala Senatu, 19 stycznia 2017.

 

 

VII Konferencja Dziekanów Wydziałów Edukacji Muzycznej, Międzyzdroje, 12-14 grudnia 2016. Udział bierny (jako kierownik Katedry Edukacji Muzycznej UMFC, wraz z dziekanem i prodziekanem Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC): udział w obradach plenarnych (12 grudnia), udział w obradach w sekcjach (13 grudnia), udział w dyskusjach. Zlecenie: Dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC.

 

 

Inspiracje sztukami plastycznymi w polskich utworach fortepianowych XX i XXI wieku na przykładzie wybranych dzieł, II Ogólnopolska konferencja naukowa Ko-respondencja. Na styku sztuk, Białystok, UMFC, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, Sala Audytoryjna, 3 grudnia 2016 [+ wypowiedź dla Radia Białystok].

 

 

Przewodniczenie i prowadzenie obrad sesji I podczas V Konferencji naukowej z cyklu Drogi wspierania muzyków i zawodowej edukacji muzycznej – Rozwój w „muzycznym dialogu”, Warszawa, UMFC, Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki – Katedra Teorii Muzyki, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca – Katedra Edukacji Muzycznej, Sala Senatu, 28 listopada 2016.

 

 

Związki Wojciecha Łukaszewskiego ze Śląskiem, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Twórczość i kultura muzyczna krajów słowiańskich, Częstochowa, Akademia Jana Długosza, Wydział Sztuki, Instytut Muzyki, 20 listopada 2016.

 

 

Muzyka fortepianowa twórców polskich w latach 2001-2015. Tradycja czy nowoczesność?, wykład otwarty w ramach posiedzenia naukowego Katedry Edukacji Muzycznej UMFC w Warszawie, Warszawa, UMFC, Nowa Sala Senatu, 24 października 2016.

 

 

Twórczość fortepianowa Mariana Sawy, wykład otwarty w ramach IV Ogólnopolskich Warsztatów Interpretacji Muzyki Organowej, Fortepianowej i Skrzypcowej Mariana Sawy; Częstochowa, Zespół Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego, 28 czerwca 2016.

 

 

Nowa twórczość fortepianowa kompozytorów polskich na przykładzie wybranych utworów – język dźwiękowy, technika kompozytorska, faktura, forma, wykład w ramach spotkania Nowa Muzyka; Szczecin, Akademia Sztuki, Pałac pod Globusem, Sala Kameralna, 6 maja 2016.

 

 

Twórczość fortepianowa Mariana Sawy o charakterze dydaktycznym (wspólnie z Urszulą Świerczyńską), referat w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowo-artystycznej Pulchritudo multiplex est – Wokół twórczości Mariana Sawy – w 10. rocznicę śmierci; inne prace: kierownictwo naukowe konferencji, prowadzenie sesji I. Warszawa, UMFC, Audytorium im. K. Szymanowskiego, 27 kwietnia 2015.

 

 

Wariacje fortepianowe twórców polskich w latach 1900-2010, wykład otwarty w ramach seminarium pt. Obserwatorium Muzyczne, organizowanego przez Instytut Teorii Muzyki – Zakład Analizy i Interpretacji Dzieła Muzycznego we współpracy z Katedrą Fortepianu. Gdańsk, AMiSM, Audytorium 213 im. Pawła Podejki, 30 marca 2015.

 

 

Współczesne techniki kompozytorskie, nurty i style w polskiej muzyce fortepianowej XX i XXI wieku, wykład otwarty dla uczniów i nauczycieli PSM. Radomsko, PSM I st. im. G. Bacewicz, 19 lutego 2015.

 

 

Twórczość fortepianowa Mariana Sawy, wykład otwarty dla uczniów i nauczyciel warszawskich szkół muzycznych w ramach Tygodnia Muzyki Mariana Sawy w warszawskich szkołach muzycznych. Warszawa, ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego, 12 stycznia 2015.

 

 

Panel dyskusyjny pt. Marian Borkowski, kompozytor, pedagog, człowiek, dzieło – w 80. rocznicę urodzin, zorganizowany przez Katedrę Teorii Muzyki UMFC w ramach cyklu Rozumienie muzyki; moderatorzy: prof. UMFC dr hab. Alicja Gronau-Osińska, ad. dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski. Warszawa, UMFC – Sala Senatu, 10 grudnia 2014.

 

 

Współczesne techniki kompozytorskie, nurty i style w polskiej muzyce fortepianowej XX i XXI wieku, wykład otwarty dla słuchaczy III Ogólnopolskich Warsztatów Interpretacji muzyki organowej i fortepianowej Mariana Sawy. Częstochowa, Aula ZSM im. M. J. Żebrowskiego, 30 czerwca 2014.

 

 

Twórczość fortepianowa Mariana Sawy, wykład otwarty dla słuchaczy III Ogólnopolskich Warsztatów Interpretacji muzyki organowej i fortepianowej Mariana Sawy. Częstochowa, Aula ZSM im. M. J. Żebrowskiego, 30 czerwca 2014.

 

 

Marian Sawa – życie i twórczość, wykład otwarty dla słuchaczy III Ogólnopolskich Warsztatów Interpretacji muzyki organowej i fortepianowej Mariana Sawy. Częstochowa, Aula ZSM im. M. J. Żebrowskiego, 1 lipca 2014.

 

 

Współczesne techniki kompozytorskie w polskiej muzyce fortepianowej XX i XXI wieku, wykład otwarty dla uczniów i nauczycieli OSM. Bytom, OSM I i II st. im. F. Chopina, 18 marca 2014.

 

 

Inspiracje gregoriańskie w muzyce chóralnej kompozytorów warszawskich po drugiej wojnie światowej, wykład przed Radą Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki w ramach kolokwium habilitacyjnego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej kompozycja i teoria muzyki. Warszawa, UMFC, Sala Senatu, 3 marca 2014.

 

 

 

PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA

 

 

Inspiracje muzyką dawną w twórczości Pawła Łukaszewskiego na przykładzie Via Crucis i Resurrectio, wykład w ramach II Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Od źródła do muzycznej interpretacji. Warszawa, UMFC, Międzywydziałowe Studium Muzyki Dawnej, 6 grudnia 2013.

 

 

Prowadzenie panelu dyskusyjnego w ramach Konferencji naukowo-artystycznej Rozumienie muzyki w 15. rocznicę śmierci profesora Tadeusza Paciorkiewicza. Warszawa, UMFC, 30 listopada 2013.

 

 

Przemiany języka dźwiękowego i techniki kompozytorskiej w twórczości fortepianowej Mariana Sawy, wykład-prezentacja w ramach Międzynarodowego Seminarium Naukowego Marian Sawa in memoriam. Białystok, UMFC – Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, 16 listopada 2013.

 

 

Twórczość fortepianowa Mariana Sawy w świetle polskiej muzyki fortepianowej XX wieku, wykład otwarty w ramach II Ogólnopolskich Warsztatów Interpretacji muzyki organowej, fortepianowej i klawesynowej Mariana Sawy. Częstochowa, ZSM im. M. J. Żebrowskiego, 3 lipca 2012.

 

 

Muzyka fortepianowa Mariana Sawy w świetle polskiej twórczości fortepianowej XX wieku, wykład otwarty w ramach Kursu Interpretacji utworów fortepianowych i organowych Mariana Sawy. Częstochowa, ZSM im. M. J. Żebrowskiego, 29 czerwca 2010.

 

 

Marian Sawa (1937-2005) – kompozytor, organista, pedagog, wykład otwarty w ramach Kursu Interpretacji utworów fortepianowych i organowych Mariana Sawy. Częstochowa, ZSM im. M. J. Żebrowskiego, 28 czerwca 2010.

 

 

Rola i znaczenie organów w twórczości Mariana Borkowskiego, referat podczas XIV Międzynarodowej Sesji Naukowej Organy i Muzyka Organowa. Gdańsk, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, 22 września 2009.

 

 

Inspiracje gregoriańskie w twórczości chóralnej współczesnych kompozytorów warszawskich, referat w ramach ogólnopolskiej sesji naukowej na zakończenie Wigierskich Spotkań Chorałowych Gregorianum. Wigry, Dom Pracy Twórczej, 23 maja 2009.

 

 

Tematyka trynitarna w twórczości Mariana Sawy: trzy spojrzenia na Trójcę Świętą, referat podczas Międzynarodowego Sympozjum Sanctissima Trinitas et musica: plana, figurata atque instrumentalis. Warszawa, UKSW, Aula im. Jana Pawła II, 23 kwietnia 2009.

 

 

Dzieje i specyfika muzykologii UKSW, wykład otwarty i prezentacja multimedialna w ramach Dnia Otwartych Drzwi. Warszawa, UKSW, 21 marca 2009.

 

 

Udział w panelu dyskusyjno-wspomnieniowym podczas ogólnopolskiej sesji naukowej z okazji jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej i 40-lecia pracy pedagogicznej prof. Mariana Borkowskiego. Warszawa, UMFC, 15 listopada 2008.

 

 

Przebieg prac nad dysertacją doktorską. Zastosowane metody badawcze, układ pracy i jej zawartość. Współpraca z promotorem. Procedury formalne, wykład monograficzny dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki AMFC. Warszawa, AMFC – Sala nr 452, 3 listopada 2007.

 

 

Wykład o polskiej muzyce fortepianowej XX wieku i recital fortepianowy w ramach Dnia Otwartych Drzwi. Warszawa, UKSW, Aula im. F. Rączkowskiego, 24 marca 2007.

 

Spotkanie z Kompozytorem. Paweł Łukaszewski, prowadzenie i prezentacja multimedialna.  Gdańsk, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, 15 stycznia 2007.

 

 

Twórczość fortepianowa Mariana Sawy, referat wygłoszony w ramach ogólnopolskiego seminarium naukowego Marian Sawa in memoriam. W 70. rocznicę urodzin kompozytora. Łódź, Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów, 11 stycznia 2007.

 

 

Spotkanie z Kompozytorem. Marian Borkowski, prowadzenie, wykład wprowadzający i prezentacja multimedialna. Gdańsk, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, 20 marca 2006.

 

 

O muzyce kameralnej Pawła Łukaszewskiego, referat wygłoszony w ramach IV Sympozjum Kompozytorskiego Akademii Muzycznej im. F. Chopina pt. Muzyka kameralna kompozytorów AMFC (I). Warszawa, Audytorium im. K. Szymanowskiego, 16 grudnia 2005.

 

 

Organowa twórczość kompozytorów warszawskich w latach 1945-2005 i jej zastosowanie w pedagogice na przykładzie 20-letniej działalności Conversatorium Organowego w Legnicy, referat wygłoszony w ramach ogólnopolskiej sesji naukowej Conversatorium Organowe a poziom kształcenia młodych organistów, towarzyszącej XX Legnickiemu Conversatorium Organowemu. Legnica, Legnickie Centrum Kultury im. H. Karlińskiego (Akademia Rycerska), 8 września 2005.

 

 

Idiom stylistyczny dzieł Mariana Sawy – próba zdefiniowania, referat wygłoszony w ramach sympozjum Marian Sawa (1937-2005), kompozytor, organista, improwizator, pedagog. Warszawa, UKSW – Aula im. F. Rączkowskiego (s. 116), 24 maja 2005.

 

 

PO MAGISTERIUM

 

 

Twórczość o tematyce religijnej na chór a cappella kompozytorów warszawskich w latach 1945-2000, autoreferat towarzyszący publicznej obronie pracy doktorskiej. Warszawa, AMFC – Audytorium im. K. Szymanowskiego, 7 marca 2005.

 

 

Przebieg prac nad dysertacją doktorską. Zastosowane metody badawcze, układ pracy i jej zawartość. Współpraca z promotorem. Procedury formalne, wykład monograficzny dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki AMFC. Warszawa, AMFC – Sala nr 452, 5 lutego 2005.

 

 

Przebieg prac nad dysertacją doktorską. Zastosowane metody badawcze, układ pracy i jej zawartość. Współpraca z promotorem. Procedury formalne, wykład monograficzny dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki AMFC. Warszawa, AMFC – Sala nr 452, 3 kwietnia 2004.

 

 

Inspiracje chorałem gregoriańskim w muzyce chóralnej kompozytorów warszawskich w latach 1945-2003, referat wygłoszony podczas sesji naukowej Chorał gregoriański jako źródło inspiracji. Warszawa, UKSW – Aula im. Jana Pawła II, 11 grudnia 2003.

 

 

Twórczość fortepianowa i klawesynowa Mariana Sawy, referat wygłoszony podczas sesji naukowej Marian Sawa – życie i twórczość, impreza towarzysząca XVIII Legnickiemu Conversatorium Organowemu. Legnica, Legnickie Centrum Kultury im. H. Karlińskiego (Akademia Rycerska), 10 września 2003.

 

 

Analiza integralna cyklu etiud op. 10 Fryderyka Chopina, wykład otwarty dla studentów muzykologii UKSW. Warszawa, UKSW – Aula im. Feliksa Rączkowskiego, 2 czerwca 2003.

 

 

Utwory na instrumenty solowe Mariana Borkowskiego – próba charakterystyki wartości instrumentalnych i stylotwórczych, referat wygłoszony podczas III Sympozjum Kompozytorskiego Akademii Muzycznej im. F. Chopina. Warszawa, AMFC – Audytorium im. K. Szymanowskiego, 16 maja 2003.

 

 

Religijna twórczość chóralna kompozytorów warszawskich 1945-2002, referat wygłoszony podczas seminarium naukowego, towarzyszącego XIII Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie. Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater, 2 maja 2003.

 

 

Twórczość fortepianowa Witolda Rudzińskiego, referat wygłoszony podczas sesji naukowej Witoldowi Rudzińskiemu w dziewięćdziesięciolecie urodzin. Warszawa, AMFC, Audytorium im. K. Szymanowskiego, 14 marca 2003.

 

 

Muzyka w kościele św. Benona za czasów św. Klemensa na tle epoki, referat wygłoszony podczas Międzynarodowego Sympozjum Klementyńskiego z okazji 250 rocznicy urodzin św. Klemensa Hofbauera. Tuchów, Klasztor OO Redemptorystów, 2 października 2001.

 

 

Muzyka fortepianowa Piotra Perkowskiego, referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Sesji Naukowej w setną rocznicę urodzin Profesora Piotra Perkowskiego. Warszawa, AMFC – Audytorium im. K. Szymanowskiego, 17 marca 2001.

 

 

Faktura – brzmienie – ekspresja w utworach chóralnych i wokalno-instrumentalnych Mariana Borkowskiego, referat wygłoszony podczas II Sympozjum Kompozytorskiego Akademii Muzycznej im. F. Chopina. Warszawa, AMFC – Audytorium im. K. Szymanowskiego, 15 grudnia 2000.

 

 

Organizacja życia muzycznego z elementami prawa – fundacje i stowarzyszenia, wykład otwarty dla słuchaczy Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Warszawa, 2 grudnia 2000.

 

Polska muzyka sakralna końca XX wieku, referat wygłoszony podczas sesji naukowej Polska muzyka organowa na przełomie wieków, towarzyszącej XV Legnickiemu Conversatorium Organowemu. Legnica, Legnickie Centrum Kultury im. H. Karlińskiego (Akademia Rycerska), 29 września 2000.

 

 

Udział bierny w celu doskonalenia wiedzy fachowej w seminarium Polska twórczość poetycko-muzyczna średniowiecza przy Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie, 1-6 maja 1997, Częstochowa. Organizatorzy: Centrum Animacji Kultury, Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater.

 

 


Wróć

Publikacje