Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Publikacje

Wróć


WYKAZ WYGŁOSZONYCH REFERATÓW (wybór) do roku 2011, 2011

Polska muzyka sakralna końca XX wieku, referat wygłoszony podczas sesji naukowej „Polska muzyka organowa na przełomie wieków”,  towarzyszącej XV Legnickiemu Conversatorium Organowemu, Legnica, Legnickie Centrum Kultury im. H. Karlińskiego (Akademia Rycerska), 29 września 2000.

 

Faktura - brzmienie - ekspresja w utworach chóralnych i wokalno-instrumentalnych Mariana Borkowskiego, referat wygłoszony podczas II Sympozjum Kompozytorskiego Akademii Muzycznej im. F. Chopina, Warszawa, AMFC – Audytorium im. K. Szymanowskiego, 15 grudnia 2000.

 

Muzyka fortepianowa Piotra Perkowskiego, referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Sesji Naukowej w setną rocznicę urodzin Profesora Piotra Perkowskiego, Warszawa, AMFC – Audytorium im. K. Szymanowskiego, 17 marca 2001.

 

Muzyka w kościele św. Benona za czasów św. Klemensa na tle epoki, referat wygłoszony podczas Międzynarodowego Sympozjum Klementyńskiego z okazji 250 rocznicy urodzin św. Klemensa Hofbauera, Klasztor OO Redemptorystów, Tuchów, 2 października 2001.

 

Twórczość fortepianowa Witolda Rudzińskiego, referat wygłoszony podczas Sesji naukowej zorganizowanej w ramach uroczystości jubileuszowych „Witoldowi Rudzińskiemu w dziewięćdziesięciolecie urodzin”, Warszawa, AMFC – Audytorium im. K. Szymanowskiego, 14 marca 2003.

 

Religijna twórczość chóralna kompozytorów warszawskich 1945-2002, referat wygłoszony podczas Seminarium naukowego towarzyszącego XIII Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie, Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater, 2 maja 2003.

 

Utwory na instrumenty solowe Mariana Borkowskiego – próba charakterystyki wartości instrumentalnych i stylotwórczych, referat wygłoszony podczas III Sympozjum Kompozytorskiego Akademii Muzycznej im. F. Chopina, Warszawa, AMFC – Audytorium im. K. Szymanowskiego, 16 maja 2003.

 

Analiza integralna cyklu etiud op. 10 Fryderyka Chopina, wykład otwarty dla studentów muzykologii UKSW, Warszawa, UKSW – Aula im. Feliksa Rączkowskiego (s. 116), 2 czerwca 2003.

 

Twórczość fortepianowa i klawesynowa Mariana Sawy, referat wygłoszony podczas sesji naukowej Marian Sawa – życie i twórczość, impreza towarzysząca XVIII Legnickiemu Conversatorium Organowemu, Legnica, Legnickie Centrum Kultury im. H. Karlińskiego (Akademia Rycerska), 10 września 2003.

 

Inspiracje chorałem gregoriańskim w muzyce chóralnej kompozytorów warszawskich w latach 1945-2003, referat wygłoszony podczas sesji naukowej Chorał gregoriański jako źródło inspiracji, Warszawa, UKSW – Aula im. Jana Pawła II, 11 grudnia 2003.

 

Twórczość o tematyce religijnej na chór a cappella kompozytorów warszawskich w latach 1945-2000, autoreferat towarzyszący publicznej obronie pracy doktorskiej, Warszawa, AMFC – Audytorium im. K. Szymanowskiego, 7 marca 2005.

 

Idiom stylistyczny dzieł Mariana Sawy – próba zdefiniowania, referat wygłoszony w ramach sympozjum Marian Sawa (1937-2005), kompozytor, organista, improwizator, pedagog, Warszawa, UKSW – Aula im. Feliksa Rączkowskiego (s. 116), 24 maja 2005.

 

Organowa twórczość kompozytorów warszawskich w latach 1945-2005 i jej zastosowanie w pedagogice na przykładzie 20-letniej działalności Conversatorium Organowego w Legnicy, referat wygłoszony w ramach sesji naukowej Conversatorium Organowe a poziom kształcenia młodych organistów, towarzyszącej  XX Legnickiemu Conversatorium Organowemu, Legnica, Legnickie Centrum Kultury im. H. Karlińskiego (Akademia Rycerska), 8 września 2005.

 

O muzyce kameralnej Pawła Łukaszewskiego, referat wygłoszony w ramach IV Sympozjum Kompozytorskiego Akademii Muzycznej im. F. Chopina pt. Muzyka kameralna kompozytorów AMFC (I), Warszawa, Audytorium im. K. Szymanowskiego, 16 grudnia 2005.

 

Spotkanie z Kompozytorem. Marian Borkowski [prowadzenie, wykład wprowadzający], Gdańsk, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, 20 marca 2006.

Twórczość fortepianowa Mariana Sawy, referat wygłoszony w ramach seminarium naukowego Marian Sawa in memoriam, w 70. rocznicę urodzin kompozytora, Łódź, Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów, 11 stycznia 2007.

 

Spotkanie z Kompozytorem. Paweł Łukaszewski, prowadzenie i prezentacja multimedialna M. Łukaszewski,  Gdańsk, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, 15 stycznia 2007.

 

Tematyka trynitarna w twórczości Mariana Sawy: trzy spojrzenia na Trójcę Świętą, referat podczas Międzynarodowego Sympozjum Sanctissima Trinitas et musica: plana, figurata atque instrumentalis, UKSW, Aula im. Jana Pawła II, 23 kwietnia 2009. Ponadto pełniłem funkcję sekretarza Sympozjum.

 

Inspiracje gregoriańskie w twórczości chóralnej współczesnych kompozytorów warszawskich. Wprowadzenie do koncertu, referat i wprowadzenie do koncertu w ramach sesji naukowej na zakończenie Wigierskich Spotkań Chorałowych „Gregorianum”, Wigry, Dom Pracy Twórczej, 23 maja 2009.

 

Rola i znaczenie organów w twórczości Mariana Borkowskiego, referat podczas XIV Międzynarodowej Sesji Naukowej „Organy i Muzyka Organowa”, Gdańsk, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, 22 września 2009.

 

Marian Sawa (1937-2005) – kompozytor, organista, pedagog, wykład otwarty w ramach Kursu Interpretacji utworów fortepianowych i organowych Mariana Sawy, Częstochowa, ZSM im. M.J. Żebrowskiego, 28 czerwca 2010.

 

Muzyka fortepianowa Mariana Sawy w świetle polskiej twórczości fortepianowej XX wieku, wykład otwarty w ramach Kursu Interpretacji utworów fortepianowych i organowych Mariana Sawy, Częstochowa, ZSM im. M.J. Żebrowskiego, 29 czerwca 2010.

 


Wróć

Publikacje