Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Publikacje

Wróć


REDAKCJA KSIĄŻEK PROGRAMOWYCH KONCERTÓW, FESTIWALI, SYMPOZJÓW, 2011

Koncert muzyki kameralnej Wojciecha Łukaszewskiego w 15 rocznicę śmierci, AMFC, Warszawa, 26 V 1993, ss. 16.  


Koncert kompozytorski Mariana Borkowskiego w AMFC, Warszawa, 2 XII 1998 (redakcja, skład i omówienie), ss. 20.  


Międzynarodowy Festiwal X Laboratorium Muzyki Współczesnej, 20-22 XI 2003 (redakcja, wywiad z prof. M. Borkowskim), wyd. MCKiS, Warszawa 2003, ss. 40.  


Międzynarodowy Festiwal XI Laboratorium Muzyki Współczesnej, 25-27 XI 2004 (redakcja), wyd. MCKiS, Warszawa 2004, ss. 40.  


XII Międzynarodowy Festiwal Laboratorium Muzyki Współczesnej, 1-4 XII 2005 (redakcja), wyd. Stowarzyszenie LMW, Warszawa 2005, ss. 148.  

 

XIII Międzynarodowy Festiwal Laboratorium Muzyki Współczesnej, 30 XI – 3 XII 2006 (redakcja), wyd. Stowarzyszenie LMW, Warszawa 2006, ss. 172.  


XIV Międzynarodowy Festiwal Laboratorium Muzyki Współczesnej, 30 XI – 2 XII 2007 (redakcja), wyd. Stowarzyszenie LMW, Warszawa 2007, ss. 104.  


XV Międzynarodowy Festiwal Laboratorium Muzyki Współczesnej, 21 – 24 XI 2008 (redakcja), wyd. Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki, Białystok 2008, ss. 160.

 

XVI Międzynarodowy Festiwal Laboratorium Muzyki Współczesnej, 27 – 29 XI 2009 (redakcja), wyd. Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki, Białystok 2009, ss. 24.  


X Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie, 1-6 V 2000 (redakcja, skład, omówienia wybranych utworów, indeksy), ss. 210.  


XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie, 1-6 V 2001 (redakcja, skład, omówienia wybranych utworów, indeksy), ss. 112.  

 

XII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie, 1-6 V 2002 (redakcja, skład, omówienia wybranych utworów, indeksy), ss. 152.

 

XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie, 1-6 V 2003 (redakcja, skład, omówienia wybranych utworów, indeksy), ss. 180.

  

XIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie, 1-6 V 2004 (redakcja, skład, indeksy), ss. 172.  


XV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie, 1-6 V 2005 (redakcja, skład, wywiad z Małgorzatą Nowak – dyrektorem festiwalu, indeksy), ss. 232.  


XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie, 1-6 V 2006 (redakcja, skład, indeksy), ss. 232.  


XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie, 1-6 V 2007 (redakcja, skład, indeksy), ss. 204.  


XVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie, 1-6 V 2008 (redakcja, skład, indeksy), ss. 206.

 

XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie, 1-6 V 2009 (redakcja, skład, indeksy), ss. 200.  

 

Ponadto: redakcja i skład drobnych programów-folderów licznych koncertów kameralnych i recitali, sesji naukowych i sympozjów, organizowanych przez Muzykologię UKSW, ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie, ZSM im. M.J. Żebrowskiego w Częstochowie, Filharmonię Częstochowską, Towarzystwo im. Mariana Sawy, Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie, Stowarzyszenie Musica Sacra, Chór ATK/UKSW, Kolegiatę w Koronowie k. Bydgoszczy (ogółem ponad 300).


Wróć

Publikacje